• Fashion

    It’s a New Year!

    “Faith, self determination, ujamaa, love, nia, beautiful, purpose, community, cooperative economics, creativity, umoja, collective work & responsibility, imani, unity, Kwanzaa, ujima, Nguzo Saba, family, kujichagulia.” Hello Nzuri! It’s the last day of Kwanzaa,…